نمایش یک نتیجه

تیشرت تبلیغاتی امروزه تیشرت به لحاظ راحتی امکان تنوع در طراحی و رنگبندی و همچنین قیمت مناسب و قابل توجه برای تبلیغات موثر واقع می شود .تولید انواع تی شرت برای تبلیغات به لحاظ قیمت با قابلیت چاپ و گلدوزی رو و پشت تیشرت انجام می شود .