نمایش دادن همه 12 نتیجه

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی یکی از انواع لیوانهای تبلیغاتی میباشد که بسیار مورد استفاده و توجه موسسات تبلیغاتی قرار دارد. لیوان پلاستیکی تبلیغاتی با ویژگیهایی که دارد میتواند یکی از بهترین و کاربردی ترین هدایای تبلیغاتی به شمار آید. به دلیل اینکه اغلب مخاطبان هدایای تبلیغاتی تمایل دارند از کالاهای مفید و کاربردی استفاده نمایند، موسسات تبلیغاتی میتوانند از لیوان پلاستیکی تبلیغاتی استفاده کرده و نام برند و کالا را روی لیوان پلاستیکی درج و چاپ نمایند.

کاربرد لیوان پلاستیکی تبلیغاتی

کاربرد لیوان پلاستیکی تبلیغاتی ، در زمینه استفاده افراد مختلف از لیوان در محیطهای مختلف میباشد. به دلیل اینکه تعداد مخاطبان لیوان پلاستیکی زیاد میباشد، کارشناسان تبلیغاتی سعی میکنند از لیوان پلاستیکی تبلیغاتی استفاد کرده و نام برند و محصول را روی آن درج نمایند. کارمندان، مدیران، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان مخاطبان اصلی لیوان پلاستیکی تبلیغاتی میباشند.

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی کد 121

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی کد 124A

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی کد 126

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی کد 129

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی

لیوان پلاستیکی تبلیغاتی کد 170