نمایش دادن همه 2 نتیجه

لیوان فلزی تبلیغاتی از انواع لیوانهای تبلیغاتی میباشد که معمولاً به صورت دردار تولید میگردد. لیوانهای فلزی در دو مدل استیل و فلزی در دار جهت چاپ نام لوگو و نام برند روی لیوان در نظر گرفته میشوند. مخاطبان لیوان فلزی تبلیغاتی معمولاً افرادی هستند که تمایل دارند از لیوان دردار استفاده نمایند. در صورتی که لیوان فلزی تبلیغاتی دارای نام لوگو و برند باشد، مشتریان محصولات تبلیغ شده افزایش می یابند.

کاربرد لیوان فلزی تبلیغاتی

کاربرد لیوان فلزی تبلیغاتی ، در نگهداری مایعات گرم در محیطهای مختلف میباشد. به دلیل اینکه در اتاق، اداره ها و مناطق مختلف در سطح شهر، افراد تمایل دارند از لیوان فلزی تبلیغاتی استفاده کنند، موسسات تبلیغاتی نام برند و کالا را روی لیوان چاپ میکنند. از کاربردهای مهم لیوان فلزی تبلیغاتی میتوان به نگهداری گرمای مایعات خوراکی اشاره نمود. لیوان فلزی تبلیغاتی ابزاری مناسب جهت هدایای تبلیغاتی است که توسط موسسات تبلیغاتی به افراد مختلف ارائه میگردد.